Đốt lò thành công Tổ máy số 2 Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Đốt lò thành công Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1. Ảnh ĐT
Đốt lò thành công Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1. Ảnh ĐT
Đốt lò thành công Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1. Ảnh ĐT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top