Đợt không khí lạnh thứ 2 mùa đông này, nhiệt độ thấp nhất giảm bao nhiêu?

Không khí lạnh gây mưa, nhiệt độ giảm 4-5 độ trong 2 ngày tới. (Ảnh minh họa)
Không khí lạnh gây mưa, nhiệt độ giảm 4-5 độ trong 2 ngày tới. (Ảnh minh họa)
Không khí lạnh gây mưa, nhiệt độ giảm 4-5 độ trong 2 ngày tới. (Ảnh minh họa)
Lên top