Đông Triều dỡ bỏ toàn bộ các chốt kiểm soát dịch với Hải Dương

Một trong các chốt kiểm soát dịch giữa thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh với tỉnh Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một trong các chốt kiểm soát dịch giữa thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh với tỉnh Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một trong các chốt kiểm soát dịch giữa thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh với tỉnh Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top