Đông Triều dỡ bỏ phong tỏa các địa phương cuối cùng

Cán bộ, y bác sĩ, nhân viên ngành y tế đến các nhà văn hóa thôn, khu, trạm y tế của các xã, phường, thị xã Đông Triều để lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: CTV
Cán bộ, y bác sĩ, nhân viên ngành y tế đến các nhà văn hóa thôn, khu, trạm y tế của các xã, phường, thị xã Đông Triều để lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: CTV
Cán bộ, y bác sĩ, nhân viên ngành y tế đến các nhà văn hóa thôn, khu, trạm y tế của các xã, phường, thị xã Đông Triều để lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: CTV
Lên top