Đông Triều đã lấy mẫu xét nghiệm cho 100% người dân có nguy cơ lây cao

Cán bộ, y bác sĩ, nhân viên ngành y tế đến các nhà văn hóa thôn, khu, trạm y tế của 8 địa phương trên địa bàn thị Đông Triều để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Nguyễn Thanh
Cán bộ, y bác sĩ, nhân viên ngành y tế đến các nhà văn hóa thôn, khu, trạm y tế của 8 địa phương trên địa bàn thị Đông Triều để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Nguyễn Thanh
Cán bộ, y bác sĩ, nhân viên ngành y tế đến các nhà văn hóa thôn, khu, trạm y tế của 8 địa phương trên địa bàn thị Đông Triều để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Nguyễn Thanh
Lên top