Đóng tiếp BHXH tự nguyện, gia hạn thẻ BHYT qua ứng dụng trực tuyến

Hướng dẫn đóng tiếp BHXH tự nguyện, gia hạn thẻ BHYT qua ứng dụng trực tuyến của ngân hàng. Ảnh: Anh Thư
Hướng dẫn đóng tiếp BHXH tự nguyện, gia hạn thẻ BHYT qua ứng dụng trực tuyến của ngân hàng. Ảnh: Anh Thư
Hướng dẫn đóng tiếp BHXH tự nguyện, gia hạn thẻ BHYT qua ứng dụng trực tuyến của ngân hàng. Ảnh: Anh Thư
Lên top