Dòng tiền "công đức" vào đền, chùa: Cần cơ chế kiểm soát và kiểm toán

Tiền công đức của các đền, chùa cần được công khai, minh bạch. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Tiền công đức của các đền, chùa cần được công khai, minh bạch. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Tiền công đức của các đền, chùa cần được công khai, minh bạch. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top