Đóng tiền cho trung tâm ngoại ngữ “chui”, đòi lại được không?

Học viên có thể đòi lại toàn bộ số tiền học phí nếu phát hiện trung tâm mình theo học đang hoạt động "chui" (Ảnh cắt từ clip).
Học viên có thể đòi lại toàn bộ số tiền học phí nếu phát hiện trung tâm mình theo học đang hoạt động "chui" (Ảnh cắt từ clip).
Học viên có thể đòi lại toàn bộ số tiền học phí nếu phát hiện trung tâm mình theo học đang hoạt động "chui" (Ảnh cắt từ clip).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top