Động thổ xây dựng Khu đô thị công nghiệp Dung Quất