Động thổ cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ nối với cao Tốc Nội Bài-Lào Cai

Các đại biểu bấm nút tại lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao Tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: baophutho.vn
Các đại biểu bấm nút tại lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao Tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: baophutho.vn
Các đại biểu bấm nút tại lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao Tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: baophutho.vn
Lên top