Đồng Tháp: Tất cả công dân trở về từ Philippines âm tính với SARS-CoV-2

Lên top