Đồng Tháp Mười: Lũ về sớm, đe dọa hàng chục ngàn hecta lúa

Người dân vùng lũ Đồng Tháp Mười chuẩn bị phương tiện đánh bắt cá khi lũ về.
Người dân vùng lũ Đồng Tháp Mười chuẩn bị phương tiện đánh bắt cá khi lũ về.
Người dân vùng lũ Đồng Tháp Mười chuẩn bị phương tiện đánh bắt cá khi lũ về.
Lên top