Đồng Tháp Mười “khát” lũ": Nông dân lo mất sinh kế, sợ vụ lúa tới mất mùa

Với tay kéo lưới để thu hoạch nhưng không có con cá nào, ông Huỳnh Văn Đằng (63 tuổi ở xã Phú Hữu, huyện An Phú) chán nản: “Hơn 30 năm thâm niên đánh bắt cá mùa lũ, chưa năm nào lại có thu hoạch tệ như bây giờ”. Mùa lũ 2019, mỗi ngày mang lại thu nhập cho ông từ 1 đến 2 triệu đồng. Còn năm nay, cố gắng lắm mỗi ngày ông chỉ kiếm được 100.000 - 200.000 đồng. Ảnh: Thành Nhân
Với tay kéo lưới để thu hoạch nhưng không có con cá nào, ông Huỳnh Văn Đằng (63 tuổi ở xã Phú Hữu, huyện An Phú) chán nản: “Hơn 30 năm thâm niên đánh bắt cá mùa lũ, chưa năm nào lại có thu hoạch tệ như bây giờ”. Mùa lũ 2019, mỗi ngày mang lại thu nhập cho ông từ 1 đến 2 triệu đồng. Còn năm nay, cố gắng lắm mỗi ngày ông chỉ kiếm được 100.000 - 200.000 đồng. Ảnh: Thành Nhân
Với tay kéo lưới để thu hoạch nhưng không có con cá nào, ông Huỳnh Văn Đằng (63 tuổi ở xã Phú Hữu, huyện An Phú) chán nản: “Hơn 30 năm thâm niên đánh bắt cá mùa lũ, chưa năm nào lại có thu hoạch tệ như bây giờ”. Mùa lũ 2019, mỗi ngày mang lại thu nhập cho ông từ 1 đến 2 triệu đồng. Còn năm nay, cố gắng lắm mỗi ngày ông chỉ kiếm được 100.000 - 200.000 đồng. Ảnh: Thành Nhân
Lên top