Đồng Tháp Mười: Chưa lên đỉnh, lũ đã rút

Nước lũ về Đồng Tháp Mười ở mức thấp, người dân mất đi sinh kế do lũ mang lại. Ảnh: L.A
Nước lũ về Đồng Tháp Mười ở mức thấp, người dân mất đi sinh kế do lũ mang lại. Ảnh: L.A
Nước lũ về Đồng Tháp Mười ở mức thấp, người dân mất đi sinh kế do lũ mang lại. Ảnh: L.A
Lên top