Đồng Tháp Mười bước vào thu hoạch rộ vụ hè thu

Thu hoạch lúa hè thu ở Đồng Tháp Mười. Ảnh: K.Q
Thu hoạch lúa hè thu ở Đồng Tháp Mười. Ảnh: K.Q
Thu hoạch lúa hè thu ở Đồng Tháp Mười. Ảnh: K.Q
Lên top