Đồng Tháp: Lũ lên nhanh, ảnh hưởng gần 500 học sinh vùng đầu nguồn

Tổ chức đưa rước học sinh vùng bị ảnh hưởng lũ đến trường an toàn. Ảnh: Lục Tùng
Tổ chức đưa rước học sinh vùng bị ảnh hưởng lũ đến trường an toàn. Ảnh: Lục Tùng
Tổ chức đưa rước học sinh vùng bị ảnh hưởng lũ đến trường an toàn. Ảnh: Lục Tùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top