Đồng Tháp không tiếp công dân?!

Buổi tiếp công dân của UBND tỉnh Đồng Tháp được tổ chức tại phòng khang trang có thiết bị hiện đại hỗ trợ. Ảnh: Lục Tùng
Buổi tiếp công dân của UBND tỉnh Đồng Tháp được tổ chức tại phòng khang trang có thiết bị hiện đại hỗ trợ. Ảnh: Lục Tùng
Buổi tiếp công dân của UBND tỉnh Đồng Tháp được tổ chức tại phòng khang trang có thiết bị hiện đại hỗ trợ. Ảnh: Lục Tùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM