Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đồng Tháp không tiếp công dân?!

Buổi tiếp công dân của UBND tỉnh Đồng Tháp được tổ chức tại phòng khang trang có thiết bị hiện đại hỗ trợ. Ảnh: Lục Tùng
Buổi tiếp công dân của UBND tỉnh Đồng Tháp được tổ chức tại phòng khang trang có thiết bị hiện đại hỗ trợ. Ảnh: Lục Tùng