Đồng Tháp họp khẩn truy vết các trường hợp tiếp xúc với F1 của BN1660

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - chủ trì cuộc họp khẩn vào sáng ngày 30.1 chỉ đạo triển khai công tác truy vết. Ảnh: V.K
Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - chủ trì cuộc họp khẩn vào sáng ngày 30.1 chỉ đạo triển khai công tác truy vết. Ảnh: V.K
Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - chủ trì cuộc họp khẩn vào sáng ngày 30.1 chỉ đạo triển khai công tác truy vết. Ảnh: V.K
Lên top