Đồng Tháp họp khẩn, ngưng các hoạt động lễ hội tại huyện Lai Vung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu chỉ đạo tại cuộc họp khẩn. Ảnh: V.K
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu chỉ đạo tại cuộc họp khẩn. Ảnh: V.K
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu chỉ đạo tại cuộc họp khẩn. Ảnh: V.K
Lên top