Đồng Tháp: Họp khẩn mùng 1 Tết sau khi ghi nhận F1 có mặt tại 10/12 địa phương

Lên top