Đồng Tháp: Hỗ trợ 1.400 hộ bán vé số phải tạm ngưng bán để phòng COVID-19

Lên top