Đồng Tháp: Giám đốc bệnh viện bổ nhiệm thần tốc con trai ruột

Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình (ảnh: TR.L).
Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình (ảnh: TR.L).
Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình (ảnh: TR.L).
Lên top