Đồng Tháp đã xác định được 126 người là F1 và F2 của bệnh nhân 1452

Lên top