Đồng Tháp: Cầu Cao Lãnh khánh thành, phà vẫn duy trì hoạt động

Sau khi Cầu Cao Lãnh đưa vào khai thác, Phà Cao Lãnh vẫn được duy trì hoạt động với quy mô nhỏ hơn. (Ảnh: Lục Tùng)
Sau khi Cầu Cao Lãnh đưa vào khai thác, Phà Cao Lãnh vẫn được duy trì hoạt động với quy mô nhỏ hơn. (Ảnh: Lục Tùng)
Sau khi Cầu Cao Lãnh đưa vào khai thác, Phà Cao Lãnh vẫn được duy trì hoạt động với quy mô nhỏ hơn. (Ảnh: Lục Tùng)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top