Đồng Tháp: 161 tài nguyên bản địa được công nhận là sản phẩm OCOP

Khung cảnh địa điểm kết nối doanh nghiệp với các nhà sản xuất. Ảnh: Lục Tùng
Khung cảnh địa điểm kết nối doanh nghiệp với các nhà sản xuất. Ảnh: Lục Tùng
Khung cảnh địa điểm kết nối doanh nghiệp với các nhà sản xuất. Ảnh: Lục Tùng
Lên top