Đồng Rui ô nhiễm nặng, dân tiếp tục nghi do nhiệt điện xả bụi

Rừng ngập mặn Đồng Rui đang bị ô nhiễm bụi tấn công. Ảnh: Nguyễn Hùng
Rừng ngập mặn Đồng Rui đang bị ô nhiễm bụi tấn công. Ảnh: Nguyễn Hùng
Rừng ngập mặn Đồng Rui đang bị ô nhiễm bụi tấn công. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top