Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Đồng quê thương nhớ “Người Anh hùng chân đất”

Hàng nghìn người đã đến để tiễn đưa Anh hùng Nguyễn Văn Bảy và
chia buồn cùng gia quyến. Ảnh: Anh Tú
Hàng nghìn người đã đến để tiễn đưa Anh hùng Nguyễn Văn Bảy và chia buồn cùng gia quyến. Ảnh: Anh Tú
Hàng nghìn người đã đến để tiễn đưa Anh hùng Nguyễn Văn Bảy và chia buồn cùng gia quyến. Ảnh: Anh Tú
Lên top