Đồng quê thương nhớ “Người Anh hùng chân đất”

Hàng nghìn người đã đến để tiễn đưa Anh hùng Nguyễn Văn Bảy và
chia buồn cùng gia quyến. Ảnh: Anh Tú
Hàng nghìn người đã đến để tiễn đưa Anh hùng Nguyễn Văn Bảy và chia buồn cùng gia quyến. Ảnh: Anh Tú
Hàng nghìn người đã đến để tiễn đưa Anh hùng Nguyễn Văn Bảy và chia buồn cùng gia quyến. Ảnh: Anh Tú
Lên top