Dòng người đổ về mua sắm ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội