Dòng người các tỉnh Tây Nguyên nối nhau trở lại Bình Dương và TP.HCM

Dòng người ở các tỉnh Tây Nguyên lại nối đuôi nhau qua Bình Phước về Bình Dương và TP.HCM.
Dòng người ở các tỉnh Tây Nguyên lại nối đuôi nhau qua Bình Phước về Bình Dương và TP.HCM.
Dòng người ở các tỉnh Tây Nguyên lại nối đuôi nhau qua Bình Phước về Bình Dương và TP.HCM.
Lên top