Đồng nghiệp của chúng tôi: Nhớ những chuyến đi vào tâm dịch

Các phóng viên chụp ảnh kỷ niệm với điều dưỡng trưởng Trung tâm Y tế Hòa Vang Đặng Thị Công. Ảnh: NVCC
Các phóng viên chụp ảnh kỷ niệm với điều dưỡng trưởng Trung tâm Y tế Hòa Vang Đặng Thị Công. Ảnh: NVCC
Các phóng viên chụp ảnh kỷ niệm với điều dưỡng trưởng Trung tâm Y tế Hòa Vang Đặng Thị Công. Ảnh: NVCC
Lên top