Đồng nghiệp chưa về, 52 y bác sĩ Đà Nẵng đã sẵn sàng chi viện Bắc Giang

Đồng nghiệp chưa về, 52 y bác sĩ Đà Nẵng đã sẵn sàng chi viện Bắc Giang. Ảnh: B.V
Đồng nghiệp chưa về, 52 y bác sĩ Đà Nẵng đã sẵn sàng chi viện Bắc Giang. Ảnh: B.V
Đồng nghiệp chưa về, 52 y bác sĩ Đà Nẵng đã sẵn sàng chi viện Bắc Giang. Ảnh: B.V
Lên top