Đồng Nai yêu cầu 100% giáo viên, học sinh đeo khẩu trang ngày nhập học 17.2

Học sinh tỉnh Đồng Nai nhập học trở lại vào ngày 17.2, nhưng 100% phải đeo khẩu trang. Ảnh: Ngọc Mai
Học sinh tỉnh Đồng Nai nhập học trở lại vào ngày 17.2, nhưng 100% phải đeo khẩu trang. Ảnh: Ngọc Mai
Học sinh tỉnh Đồng Nai nhập học trở lại vào ngày 17.2, nhưng 100% phải đeo khẩu trang. Ảnh: Ngọc Mai
Lên top