Đồng Nai xử lý tập thể, cá nhân để 3 người Trung Quốc trốn cách ly COVID-19

Đồng Nai tiến hành cách ly tập trung. Ảnh: Minh Châu
Đồng Nai tiến hành cách ly tập trung. Ảnh: Minh Châu
Đồng Nai tiến hành cách ly tập trung. Ảnh: Minh Châu
Lên top