Đồng Nai xếp cấp độ 1 (bình thường mới) theo Nghị quyết 128 của Chính phủ

Đồng Nai xếp cấp độ 1 theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đồng Nai xếp cấp độ 1 theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đồng Nai xếp cấp độ 1 theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top