Đồng Nai: Voi rừng phá rẫy hoa màu người dân cả ngày lẫn đêm

"Ông voi" ngà lệch xuất hiện trong khu dân cư giữa ban ngày. Ảnh: Hà Anh Chiến
"Ông voi" ngà lệch xuất hiện trong khu dân cư giữa ban ngày. Ảnh: Hà Anh Chiến
"Ông voi" ngà lệch xuất hiện trong khu dân cư giữa ban ngày. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top