Đồng Nai vận động ủng hộ miền Trung, một buổi đã quyên góp được 3,5 tỉ đồng

Ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai (ngoài cùng bên phải) ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Khắc Giới
Ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai (ngoài cùng bên phải) ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Khắc Giới
Ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai (ngoài cùng bên phải) ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Khắc Giới
Lên top