Đồng Nai vận động F0 khỏi bệnh ở lại chống dịch, chế độ 8 triệu đồng/tháng

Điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Ảnh: Anh Vũ
Điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Ảnh: Anh Vũ
Điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Ảnh: Anh Vũ
Lên top