Đồng Nai tiếp tục cho học sinh, sinh viên kéo dài nghỉ học đến hết 3.5

Học sinh Đồng Nai tiếp tục được nghỉ học tới qua lễ 30.4. Ảnh: Hà Anh Chiến
Học sinh Đồng Nai tiếp tục được nghỉ học tới qua lễ 30.4. Ảnh: Hà Anh Chiến
Học sinh Đồng Nai tiếp tục được nghỉ học tới qua lễ 30.4. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top