Đồng Nai tiếp nhận 321 công dân Việt Nam từ Anh trở về cách ly tập trung

Các hoạt động tiếp nhận người cách ly tại Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Các hoạt động tiếp nhận người cách ly tại Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Các hoạt động tiếp nhận người cách ly tại Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Lên top