Đồng Nai tiếp nhận 283 công nhân Việt Nam từ Australia trở về cách ly

Đồng Nai tiếp nhận 283 công nhân Việt Nam từ Australia trở về cách ly tập trung. Ảnh: Minh Châu
Đồng Nai tiếp nhận 283 công nhân Việt Nam từ Australia trở về cách ly tập trung. Ảnh: Minh Châu
Đồng Nai tiếp nhận 283 công nhân Việt Nam từ Australia trở về cách ly tập trung. Ảnh: Minh Châu
Lên top