Đồng Nai: Tiền ngân sách hỗ trợ dân mất mùa “chui” vào túi ai?

Đoàn giám sát UBMT Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Sơn kiểm tra sơ sơ phát hiện hàng loạt hộ dân bị cấp thiếu tiền hỗ trợ.
Đoàn giám sát UBMT Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Sơn kiểm tra sơ sơ phát hiện hàng loạt hộ dân bị cấp thiếu tiền hỗ trợ.
Đoàn giám sát UBMT Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Sơn kiểm tra sơ sơ phát hiện hàng loạt hộ dân bị cấp thiếu tiền hỗ trợ.
Lên top