Đồng Nai thực hiện kế hoạch phục hồi kinh tế xã hội từ ngày 20.9

Người lao động sản xuất 3 tại chỗ tại Khu công nghiệp Amata, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động sản xuất 3 tại chỗ tại Khu công nghiệp Amata, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động sản xuất 3 tại chỗ tại Khu công nghiệp Amata, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top