Đồng Nai: Thành lập Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19

Ca ECMO đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Thống nhất. Ảnh: Anh Vũ
Ca ECMO đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Thống nhất. Ảnh: Anh Vũ
Ca ECMO đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Thống nhất. Ảnh: Anh Vũ
Lên top