Đồng Nai tạm dừng hoạt động vui chơi giải trí, nghi lễ tập trung đông người

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát tạm dừng đến 30.4_Ảnh: CTV
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát tạm dừng đến 30.4_Ảnh: CTV
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát tạm dừng đến 30.4_Ảnh: CTV
Lên top