Đồng Nai: Tài xế trả tiền lẻ, dân vây quanh trạm thu phí BOT đòi xả trạm

Dân vây quanh trạm thu phí
Dân vây quanh trạm thu phí