Đồng Nai: "Sờ gáy" cơ sở chữa bệnh bằng nước lã và hút âm khí

Ông Vượng đang kể về phương pháp chữa bệnh của mình với cơ quan chức năng_Ảnh: CA ĐN
Ông Vượng đang kể về phương pháp chữa bệnh của mình với cơ quan chức năng_Ảnh: CA ĐN
Ông Vượng đang kể về phương pháp chữa bệnh của mình với cơ quan chức năng_Ảnh: CA ĐN
Lên top