Đồng Nai ra 2 công văn hoả tốc về phòng, chống dịch COVID-19

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tất cả người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19. Ảnh: Minh Châu
UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tất cả người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19. Ảnh: Minh Châu
UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tất cả người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19. Ảnh: Minh Châu
Lên top