Đồng Nai: Lốc xoáy làm hàng trăm gốc chôm chôm, sầu riêng gãy đổ

Vườn sầu riêng của người dân bị gãy đổ. Ảnh: Hữu Thắng
Vườn sầu riêng của người dân bị gãy đổ. Ảnh: Hữu Thắng
Vườn sầu riêng của người dân bị gãy đổ. Ảnh: Hữu Thắng
Lên top