Đồng Nai lấy mẫu xét nghiệm PCR cho gần 80.000 người của 4 xã bị phong toả

Quân khu 7 hỗ trợ huyện Thống Nhất 6 xe khử khuẩn cho các xã trong khu vực phong toả. Ảnh: Anh Vũ
Quân khu 7 hỗ trợ huyện Thống Nhất 6 xe khử khuẩn cho các xã trong khu vực phong toả. Ảnh: Anh Vũ
Quân khu 7 hỗ trợ huyện Thống Nhất 6 xe khử khuẩn cho các xã trong khu vực phong toả. Ảnh: Anh Vũ
Lên top