Đồng Nai khảo sát thành lập các khu cách ly tập trung tự trả phí ở resort

209 công dân trở về từ Thái Lan tiến hành cách ly tập trung tại Đồng Nai. Ảnh: Anh Vũ
209 công dân trở về từ Thái Lan tiến hành cách ly tập trung tại Đồng Nai. Ảnh: Anh Vũ
209 công dân trở về từ Thái Lan tiến hành cách ly tập trung tại Đồng Nai. Ảnh: Anh Vũ
Lên top